Ценовник услуга

ЦЕНОВНИК 


Измена и допуна Ценовника радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга

Измена и допуна ценовника за комуналне услуге испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа

Измена и допуна Ценовника за комуналне услуге – испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа

Измена и допуна Ценовника радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга

Измена и допуна Ценовника радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга

Ценовник за комуналне услуге – испоручену воду, одвођење и пречишћавање отпадних вода, сакупљање и одвожење смећа

Измена и допуна Ценовника радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга

Ценовник радова на редовном одржавању путева и комуналних услуга

Ценовник на зимском одржавању путева 

Pin It on Pinterest

Share This