ЈКП „Комуналац“ Кнић и општина Кнић ће у периоду од 15.12.2022. године до 15.01.2023. године спровести испитивање задовољства корисника услугама ЈКП „Комуналац” Кнић. Испитивање задовољства корисника врши се на основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018) али је то и начин да, на основу прикупљених података, унапредимо квалитет услуга, међусобну комуникацију и боље одговоримо на ваше потребе.

Упитник је анониман и подаци ће бити коришћени искључиво за унапређење услуга ЈКП „Комуналац” Кнић.

Кликните овде како бисте попунили упитник.

ХВАЛА ВАМ ШТО УЧЕСТВУЈЕТЕ У ИСПИТИВАЊУ, И ДОПРИНОСИТЕ КВАЛИТЕТНИЈЕМ И ЕФИКАСНИЈЕМ ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ КНИЋ.

Pin It on Pinterest

Share This