Јавне набавке

Правилник о набавкама

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

_________________________________________________________________________________________________________

Друга измена план јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину

Измена план јавних набавки за 2023. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

_________________________________________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2022. годину

Измена план јавних набавки за 2022. годину

Измена план јавних набавки за 2022. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

_________________________________________________________________________________________________________

План јавних набавки за 2021. годину

Измена план јавних набавки за 2021. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

_________________________________________________________________________________________________________

Одлука о додели уговора за ЈН-МВ10 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 10/2020- Делови и прибор за возила и њихове моторе

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 10/2020- Делови и прибор за возила и њихове моторе

Одлука о додели уговора за ЈН-МВ09 – Алат и шрафовска роба

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 09/2020- Алат и шрафовска роба

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 09/2020- Алат и шрафовска роба

Измена прва плана јавних набавки за 2020. годину

Одлука о додели уговора за ЈН-МВ08 Половна возила у возном стању

Одлука о додели уговора за ЈН-МВ07 Грађевински радови и припадајући производи

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 08/2020- Половна возила у возном стању

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 08/2020- Половна возила у возном стању

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 07/2020- Грађевински материјал и припадајући производи

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 07/2020- Грађевински материјал и припадајући производи

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 07/2020 – Грађевински материјал и припадајући производи

Одлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности број 04/2020, Гориво

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 06/2020 – Контејнери за комунални отпад

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 06/2020 – Контејнери за комунални отпад

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 06/2020 – Контејнери за комунални отпад

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 05/2020 – Камени дробљени агрегат

Измeна II kонкурснe документацијe за јавну набавку мале вредности број 05/2020 – Камени дробљени агрегат

Измена kонкурснe документацијe за јавну набавку мале вредности број 05/2020 – Камени дробљени агрегат

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 05/2020 – Камени дробљени агрегат

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 05/2020 – Камени дробљени агрегат

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности број 04/2020 – Гориво

Позив за подношење понуда за јавну набавку велике вредности број 04/2020 – Гориво

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 03/2020 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности број 03/2020 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 02/2020, Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 01/2020 – Електрична енергија

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 03/2020 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 03/2020 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/2020 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 02/2020 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизацијe

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 01/2020 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 01/2020 – Електрична енергија

План јавних набавки за 2020. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

 


 

Друга измена плана јавних набавки за 2019. годину

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе 

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 08/2019 – Алат и шрафовска роба

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 07/2019 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности број 07/2019 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 08/2019 – Алат и шрафовска роба

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 08/2019 – Алат и шрафовска роба

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 07/2019 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 07/2019 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 06/2019 – Делови и прибор за возила и њихове моторе 

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 05/2019 – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 04/2019, Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 05/2019- Грађевински материјал и припадајући производи

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 05/2019 – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/2019 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 04/2019 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку велике вредности број 01/2019, Гориво

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Струја

 

Измена III конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Одговор на питање  за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Одговор на питање  за јавну набавку велике вредности број 01/2019 – Гориво

 

Измена II конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Измена I конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 03/2019 – Камени дробљени агрегат

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Струја

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 02/2019 – Струја

 

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности број 01/2019 – Гориво

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку велике вредности број 01/2019 – Гориво

 

План јавних набавки за 2019. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

 


 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 11/2018 – Изградња бушеног бунара на кп. бр. 318 КО Врбета

 

Измена I конкурсне документације за ЈНМВ 11/2018 – Изградња бушеног бунара на кп. бр. 318 КО Врбета

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 11/2018 – Изградња бушеног бунара на кп. бр. 318 КО Врбета

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 11/2018 – Изградња бушеног бунара на кп. бр. 318 КО Врбета

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 11/2018 – Изградња бушеног бунара на кп. бр. 318 КО Врбета

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 10/2018 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 09/2018 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности број 09/2018 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Измена I конкурсне документације за ЈНМВ 10/2018 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 10/2018 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 10/2018 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 10/2018 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 09/2018 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 09/2018 – Услуга поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 07/2018 – Услуге обављања привремено повремених послова

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 08/2018 – Грађевински материјали за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже

 

Измена I конкурсне документације за ЈНМВ 08/18 – Грађевински материјали за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 08/18 – Грађевински материјали за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже

 

Измена I конкурсне документације за ЈНМВ 07/18 – Услуге обављања привремено повремених послова

 

Друга измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 07/18 – Услуге обављања привремено повремених послова

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 08/2018 – Грађевински материјали за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 08/2018 – Грађевински материјали за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 06/2018 – Алат и шрафовска роба

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 07/2018 – Услуге обављања привремено повремених

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 07/2018 – Услуге обављања привремено повремених послова

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 06/2018 – Алат и шрафовска роба

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 06/2018 – Алат и шрафовска роба

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 04/2018 – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 05/2018 – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 04/2018 – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 04/2018 – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 05/2018 – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 05/2018 – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Прва измена плана јавних набавки за 2018. годину

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 03/2018, Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 03/2018 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 03/2018 – Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 02/2018, Електрична енергија

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 01/2018, Гориво

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности број 02/2018 – Електрична енергија

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности број 02/2018 – Електрична енергија

 

Измена 3 конкурсне документације за јавну набавку велике вредности број 01/2018

 

Измена 2 конкурсне документације за јавну набавку велике вредности број 01/2018

 

Одговор на Захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку велике вредности број 01/2018

 

Измена прве конкурсне документације

 

Одговор – бензин

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку велике вредности број 01/2018

 

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности број 01/2018

 

План набавки за 2018. годину

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 


 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 13/2017, Цеви за воду од ПЕ

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 12/2017, Набавка делова за ремонт електроормана и електро инсталација на црпној станици

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/2017, Грађевински материјал и припадајући производи – Цеви за воду од ПЕ

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 13/2017, Грађевински материјал и припадајући производи – Цеви за воду од ПЕ

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 12/2017, Делови за ремонт електроормана и електроинсталација на црпној станици

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 12/2017, Делови за ремонт електроормана и електроинсталација на црпној станици

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 11/2017, Набавка, транспорт и уградња асфалт бетона АБ-11

 

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/2017, Набавка, транспорт и уградња асфалт бетона АБ-11

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 11/2017, Набавка, транспорт и уградња асфалт бетона АБ-11

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке број МВ-10/2017 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Одлука о додели уговора за јавну набавку број МВ-10/2017 – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Делови и прибор за возила и њихове моторе – Позив за подношење понуда

 

Делови и прибор за возила и њихове моторе – Конкурсна документација

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Одлука о додели за јавну набавку број МВ-09/2017, Услуга изнајмљивања радних машина са руковаоцем

 

Одлука о обустави поступка јавне набавке број 08/2017, Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Одлука о додели за јавну набавку број 08/2017, Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Разјашњење конкурсне документације за јавну набавку број 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Продужење рока за подношење понуде за јавну набавку број 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Измена конкурсне документације за јавну набавку број 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Измена конкурсне документације за јавну набавку број 09/2017, Услуга изнајмљивања радних машина са руковаоцем

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 09/2017, Услуга изнајмљивања радних машина са руковаоцем

 

Позив за подношење понуда – Услуга изнајмљивања радних машина са руковаоцем

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 08/2017, Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Позив за подношење понуда – Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему

 

Конкурсна документација за јавну набавку број 07/2017, Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Позив за подношење понуда – Делови и прибор за возила и њихове моторе

 

Одлука за јавну набавку број MВ-06/2017, Машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Одлука за јавну набавку број ВВ-05/2017, Гориво

 

Одлука за јавну набавку број MB-04/2017, Електрична енергија

 

Позив за подношење понуда – машине за земљане радове и резервни делови за одржавање возила и механизације

 

Конкурсна документација за машине за земљане радове и резервне делове за одржавање возила и механизације

 

Позив за подношење понуда – електрична енергија Јавна нававка – електрична енергија

 

Конкурсна документација за јавну набавку ВВ 05-2017 – Гориво

 

Позив за подношење понуда ВВ 05-2017 – Гориво

 

Одлука о обустави јавне набавке МВ-03/2017

 

Одлука о додели јавне набавке МВ-03/2017

 

Одлука о додели уговора МВ 02-17 Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Одлука о додели уговора ВВ 01-17 Специјална возила и превозна средства

 

Продужење рока за подношење понуде – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Продужење рока за подношење понуде – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Измена 3 Конкурсне документације – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Измена 3 Конкурсне документације – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Обавештење о продужетку рока – врућа асфалтна база

 

Обавештење о продужетку рока – грађевински радови

 

Измена и допуна конкурсне документације – врућа асфалтна база

 

Измена – грађевински радови

 

Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Грађевински материјал и припадајући производи

 

Набавка специјалних возила и превозних средстава

 


 

Позив за подношење понуда

 

Позив за подношење понуда – Врућа асфалтна маса и биту емулзија

 

Позив за подношење понуда – Грађевински материјал и припадајући производи

 

Позив за подношење понуда преузмите испод

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This