О нама

ЈКП Комуналац Кнић

3600

Сакупљање и дистрибуција воде за пиће

3811

Сакупљање, транспорт и депоновање смећа

4211

Одржавање локалних и некатегорисаних путева општине Кнић

4789

Трговина на мало са робом на тезгама и пијацама

Остварено

У предходној години…

  • Одржавање зелених површина и чишћење 80% 80%
  • Путна инфраструктура 60% 60%
  • Водоводна мрежа 50% 50%
  • Канализациона мрежа 90% 90%
Милош Старчевић

Милош Старчевић

Директор

Дипломирани машински инжењер
Милосав Басарић

Милосав Басарић

Председник Надзорног одбора

Дипломирани инжењер организационих наука
Љубомир Сремчевић

Љубомир Сремчевић

Члан Надзорног одбора

Дипломирани машински инжењер
Саша Милошевић

Саша Милошевић

Члан Надзорног одбора

Дипломирани правник

Pin It on Pinterest

Share This