Тромесечни извештај

Извештаји за 2024. годину

Извештај од 01.01.2024. до 31.03.2024. године


Извештаји за 2023. годину

Извештај од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Извештај од 01.01.2023. до 30.09.2023. године

Извештај од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Извештај од 01.01.2023. до 31.03.2023. године


Извештаји за 2022. годину

Извештај од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Извештај од 01.01.2022. до 30.09.2022. године

Извештај од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Извештај од 01.01.2022. до 31.03.2022. године


Извештаји за 2021. годину

Извештај од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Извештај од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Извештај од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

Извештај од 01.01.2021. до 31.03.2021. године


Извештаји за 2020. годину

Извештај од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Извештај од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Извештај од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Извештај од 01.01.2020. до 31.03.2020. године


Извештаји за 2019. годину

Одлука о усвајању кварталног извештаја

Извештај од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Извештај од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Извештај од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Извештај од 01.01.2019. до 31.03.2019. године


Извештаји за 2018. годину

Извештај од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Извештај од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештај од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Извештај од 01.01.2018. до 31.12.2018. године


Извештаји за 2017. годину

Извештај од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештај од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештај од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Извештај од 01.01.2017. до 31.12.2017. године


Извештаји за 2016. годину

Извештај од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

Извештај од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Извештај од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Извештај од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Pin It on Pinterest

Share This