Екипе ЈКП „Комуналац“ Кнић завршиле су извођење грађевинских радова у Месним заједницама Бечевица, Радмиловић, Борач и Претоке. Одрађено је насипање пута каменом дробином, разастирање камене дробине грејдером и ваљање.

Посао је извођен на основу Програма одржавања и развоја Општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у општини Кнић.

 

Pin It on Pinterest

Share This