Финансијски извештаји

Финансијски извештаји за 2022. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2022. годину

 


Финансијски извештаји за 2021. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2021. годину

Напомене уз финансијске извештаје за 2021. годину


Финансијски извештаји за 2020. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2020. годину

Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за годину завршену 31. децембра 2020. године


Финансијски извештаји за 2019. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2019. годину

Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за годину завршену 31. децембра 2019. године


Финансијски извештаји за 2018. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину


Финансијски извештаји за 2017. годину

Редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину


Финансијски извештаји за 2016. годину

Потврда о јавном објављивању редовног годишњег финансијског извештаја и документације за 2016. годину

2016. – Биланс стања

2016. – Биланс успеха

2016. – Извештај о осталом резултату

2016. – Извештај о променама на капиталу

2016. – Извештај о токовима готовине

2016. – Напомена за клијенте ЈКП „Комуналац“ Кнић

2016. – Ревизорски извештај


Финансијски извештаји за 2015. годину

2015. – Биланс стања

2015. – Биланс успеха

2015. – Извештај о осталом резултату

2015. – Извештај о променама на капиталу

2015. – Извештај о токовима готовине

2015. – Напомена за клијенте ЈКП „Комуналац“ Кнић

Pin It on Pinterest

Share This