Екипе ЈКП „Комуналац“ Кнић завршиле су извођење радова на више локација на територији наше општине. Радови су завршени у Месним заједницама Љубић, Бечевица, Вучковица, Гривац, Жуње, Суморовац, Баре и Кнић.

На територији Бечевице одрађено је профилисање-равнање старе подлоге грејдером у ширини пута, машински ископ канала са одбацивањем земље на банкину, насипање камене дробине, разастирање камене дробине грејдером и ваљање пута и уградња цеви са муфом Ф1000 за пропуст, док је у Месној заједници Љубић одрађено профилисање-равнање старе подлоге грејдером у ширини пута, машински ископ канала, постављање АБ цеви Ф1000 са муфом и АБ цеви Ф500, насипање камене дробине, разастирање камене дробине грејдером и ваљање пута.

Радови су завршени у Вучковици где је одрађено насипање камена, разастирање камена грејдером и ваљање, као и машински ископ одводних јаркова и у Гривцу где је одрађено профилисање-равнање старе подлоге грејдером и булдозером, машински ископ одводних јаркова, постављање два пропуста Ф500, као и насипање камена, разастирање камена грејдером и ваљање пута, као и машински ископ одводних јаркова, насипање камена, машинско разастирање камена и ваљање пута, постављање пропуста Ф500.

Такође, ЈКП Комуналац Кнић завршио је извођење радова на уређењу пута ка кајакашима који се води на КО Жуне и КО Гривац. Одрађено је насипање камена, машинско разастирање камена и ваљање пута, уклањање међе и чишћење смећа као и одвожење смећа на депонију.

Поред наведеног, Комуналац је завршио радове и у Суморовцу, где је одрађено насипање камена, машинско разастирање камена и ваљање пута, као и машински ископ одводних јаркова, затим у Барама где је одрађено профилисање-равнање пута булдозером, насипање камена, машинско разастирање камена и ваљање пута и у Книћу где је одрађено насипање камена, машинско разастирање камена и ваљање пута.

Pin It on Pinterest

Share This