ЈКП Комуналац Кнић започео је извођење грађевинских радова код манастира Каменац у Честину.

Биће одрађено насипање пута каменом дробином, равнање камена грејдером и ваљање, постављање пропуста, рушење старог објекта, ископ одводних јаркова, као и равнање и прављење паркинга.

Pin It on Pinterest

Share This