Позивају се корисници услуге ЈКП ,,Комуналац“ Кнић – одржавање гробних места у Книћу да дођу у просторије фирме и закључе уговоре о одржавању гробних места. Посао одржавања парцела на гробљима Главица и Аниште у Книћу јавном комуналном предузећу ,,Комуналац“ поверен је од стране  општинске управе општине Кнић.

ЈКП ,,Комуналац“ Кнић не поседује базу података корисника услуге са контактима и адресама, што отежава адресирање и достављање годишњих рачуна.

Позивају се корисници комуналних услуга који нису преузели бесплатне канте за одлагање смећа (запремине 120 l ) да их преузму у просторијама ЈКП ,,Комуналац“ Кнић.

Pin It on Pinterest

Share This