Путеви у општини Кнић се одржавају по оперативном плану зимске службе, коловоз се чисти и посипа мешавином соли и ризле на свим приоритетима и до сада није било пријављених застоја на путевима. Јак мраз и непрекидне падавине снега отежавају чишћење и проходност путева, јер бачена со при ниским темепертурама нема прави ефекат, па на појединим деоницама има леда. Зато је потребно вожњу прилагодити саобраћајним прописима у зимским условима као и адекватна зимска опрема на возилима.

Pin It on Pinterest

Share This