У току је проширење мреже и спајање дела потрошача из насеља Рибеш на Книћански водовод. Тиме се смањује потрошња са система Гружа и врши замена дела поцинковане линије старе  преко 30 година уградњом преко 1600м ПЕ цевовода пречника ДН 63 и ДН 50 до разводних шахти. Ови радови представљају инвестицију ЈКП “Комуналац” Кнић.

 

Pin It on Pinterest

Share This