Резултати хемијских и микробиолошких анализа воде са изворишта Рибешка глава, урађени у Институту за јавно здравље у Крагујевцу, показали су да је вода испрана за пиће.

Такође, вода са чесме на пијаци у Книћу је исправна за пиће тако да грађани Кнића али и осталих околних места ту могу да се снабдеју водом.

Pin It on Pinterest

Share This