Екипе ЈКП Комуналац Кнић започеле су извођење грађевинских радова на територији Месне заједнице Гружа – Грабовац. Биће одрађено насипање пута каменог дробином, разастирање камене дробине грејдером и ваљање.

Посао се изводи на основу Програма одржавања и развоја Општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у општини Кнић.

Pin It on Pinterest

Share This