Екипе ЈКП „Комуналац“ Кнић завршиле су извођење грађевинских радова на више локација територије општине Кнић. Радови су завршени у МЗ Дубрава, Забојница, Опланић и Топоница.

У свима месним заједницама одрађено је профилисање-равнање старе подлоге грејдером у ширини пута, насипање камене дробине, машинско разастирање камена и ваљање пута.

Pin It on Pinterest

Share This