Екипе ЈКП „Комуналац“ Кнић завршиле су радове на уређењу атарских путева у Месној заједници Љубић. Одрађено је профилисање-равнање старе подлоге грејдером у ширини пута, машински ископ канала, постављање АБ цеви Ф500, насипање камене дробине, разастирање камене дробине грејдером и ваљање пута.

Посао је извођен на основу Програма одржавања и развоја Општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у општини Кнић.

sdr

Pin It on Pinterest

Share This